Koosoleku protokoll 27.10.2015 nr.7

Päevakord:

  1. Hoolekogu liige ÕE-st

  2. Võrumaa osaluskohvik

  3. ÕE Regionaalkoolitus Otepää gümnaasiumis

  4. Võrumaa laulukarussell

  5. Tublide noorte vastuvõtt

 

  1. Hoolekogu: arutati, kas Sander jätkab hoolekogu liikmena või läheb keegi teine.

  2. Võrumaa osaluskohvik: 5. 11 toimub Võrumaa osaluskohvik Jaagumäel, kell 10.00. Kohustuslik on eelregistreerimine Facebooki grupi kaudu. Soovijad olid Jandra ning Kristi.

  3. Regionaalkoolitus: 9.11 toimub ÕE regionaalkoolitus Otepääl, kell 9.00

  4. Võrumaa laulukarussell: 30.10 toimub Parksepa Keskkoolis Võrumaa laulukarussell.

  5. Tublide noorte vastuvõtt: 6.11 toimub Vastseliina rahvamajas vastuvõtt tublidele noortele ja noorsoo töötajatele, kell 15.00. Otsustati: Meie koolist läheb Maarja. Huvijuht Airi esitas Maarja Lepindi maavanema tänukirja kandidaadiks.