Koosoleku protokoll 03.11.2015 nr.8

Päevakord:

  1. Võrumaa osaluskohvik

  2. Maavanema vastuvõtt tublidele noortele ja noorsootöötajatele Vastseliina rahvamajas

  3. ÕE regionaalkoolitus Otepää gümnaasiumis

  4. Jõulud

 

  1. Võrumaa osaluskohvik: Neljapäeval 5.11 toimub Jaagumäel Võrumaa osaluskohvik. Otsus: Üritusele lähevad Hanna-Liisa Raag, Maarja Lepind, Sigrid Katri Kõiv.

  2. Maavanema vastuvõtt: Reedel 06.11 toimub maavanema vastuvõtt kell 15.00. Maarja Lepind esitati huvijuhi poolt maavanema tänukirja kandidaadiks.

Otsus: Üritusele lähevad Maarja Lepind ja huvijuht.

  1. ÕE regionaalkoolitus: 9.11 toimub Otepääl õpilasesinduse regionaalkoolitus.

Otsus: Üritusele lähevad Gerda, Iiris, Geir ja Crisli.

  1. Jõulud: Arutati, mis teema võiks olla jõulupeol. Samuti arutati, kas teha pärast jõulupidu disko. Otsusele ei jõutud.