• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1
Direktor Ilmar Kesselmann 7868710
Õppealajuhataja

Anneli Plado

7868711
53269520

Sekretär
Asjaajaja 

Kaidi Oja
Kirsten Veelmaa
7868717
Huvijuht Airi Pütsep 7868713
Majandusjuhataja Peeter Lumi 7868712
Raamatupidaja Taimi Tintso 7868712
Օpetajate tuba   7868714
Spordikompleks (tel/fax) Kalev Palo 7868715
Söökla Svetlana Hinn 7868718
Raamatukogu Ruth Toots 7868716
Sotsiaalpedagoog Esta Varik 59181311