• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1
Pühapäev, 20 September 2015 16:26

Projekt: School of Talents (Talentide kool) Esile tõstetud

Talentide kool

 Oktoober 2015 - juuni 2016 osalevad Parksepa Keskkooli algklassid (1.-6. kl) projektis "Talentide kool". Projekti viivad läbi matemaatikaõpetajad Ülle Noppel, Maili Toom, Karin Peterson, Mariina Kõrs, Helle Liloson ja Liia Luik.

Algab: 01.09.2015 Lõpeb: 31.08.2017

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm 2014 - 2020 alaprogrammi „Erasmus+“ raames.

Programmi eesmärk: Koostöö koolihariduse uuendamiseks ja heade praktikate vahetamiseks.

Projekti eesmärk:

Projekti „Talentide kool“ peamine idee on osalevate organisatsioonide koostöös tutvustada ja täiustada õpilaste andeka mõtlemise arendamise metodoloogiat.

Projekti sihtgrupp:

Projekti peamiseks sihtgrupiks on õpetajad, eripedagoogid, üliõpilased ja täiskasvanute koolitajad, kes tahavad tõsta oma erialast võimekust, saada teada, mida tehakse andeka mõtlemise arendamiseks teistes Balti riikides ning kes on valmis omalt poolt panustama uute töömeetodite arendamisse.

Projekti kaudseks sihtgrupiks on kõik pedagoogika ja andeka mõtlemise huvilised, sest projekti raames valmivad õppematerjalid, mis saavad virtuaalse vabavarana kättesaadavaks kõikidele.

Projekti taust:

Projekti idee on välja kasvanud vajadusest õpetada lapsi mõtlema ja olema loovad, sest just need oskused aitavad kaasa ühiskonna arengule tervikuna. Projekti algatajad on enda ette püsitanud küsimuse, kuidas arendada intellektuaalset andekust, milliste meetoditega? Kas see, mida andeka mõtlemise teoreetikud välja pakuvad, toimib ka reaalselt klassiruumis?

Projekti tegevused (seotud Eestiga)

15.- 17. oktoober 2015 – Eestit külastavad projekti partnerorganisatsioonide esindajad Lätist ja Leedust.

16. oktoober 2015 – õpetajatele suunatud seminar andeka mõtlemise arendamisest. Tutvustatakse õppematerjale. Põhilektorid Lätist. Koolitus venekeelne, vajadusel tõlge.

Oktoober 2015 – juuni 2016

Lätlaste koostatud õppematerjalide katsetamine klassiruumis. Analüüs. Kokkuvõtete tegemine, tagasiside andmine materjalide koostajatele. Oma seniste heade kogemuste kirjeldamine töös andekate lastega. Eesti panuse koostamine metoodiliste materjalide jaoks, tõlkimine.

Sügis 2016

Õppereis Leetu.

Koostöös Võru Maavalitsusega hariduskonverentsi korraldamine.

2017

Materjalide täiendamine, partnerite koostatud materjalide tõlkimine eesti keelde. Kokkuvõtted.

PAC Agenda, Läti (Riia)

Projekti juhib täiskasvanute koolituskeskus PAC Agenda pakub täiendkoolitust täiskasvanutele sh õpetajatele. Pakutavate kursuste hulk on rohkem kui 70, juurde lisanduvad e-kursused. Rohkem projekti juhtpartnerist: www.pacagenda.lv

Üks valdkond, milles PAC Agenda koolitusi pakub, puudutab andeka mõtlemise arendamist. Kursuse aluseks on TRIZ meetod (lühend meetodi nimest vene keeles: Теория решения изобретательских задач, eesti keeles: avastusülesannete lahendamise teooria) ja meetodi üks juhtivaid arendajaid Julijus Murašovski. http://theoryandpractice.ru/presenters/35599-yuliy-murashkovskiy

Vytautas Magnus University, Leedu (Kaunas) .

Ülikool on asutatud aastal 1922 ja kuulub maailma 700 juhtiva ülikooli hulka. Ülikool pakub kõrgtasemel õpet 17 valdkonnas. Bakalaureuse tasemel on ülikoolil välja töötatud 39 ja magistriõppes 52 õppekava, millest 15-s toimub õpe inglise keeles.

Ülikoolil Haridusteaduskonnal on kogemused laste andekuse teema uurimise ning metoodikate väljatöötamisega laste loovuse ja mõtlemisoskuste arendamiseks.

Rohkem infot: www.vdu.lt

Fonds ASNI, Läti (Riia)

Ühing on loodud 2011. aastal, eesmärgiga koordineerida ja arendada tegevusi, mis on seotud laste intellektuaalse arendamisega. Ühing pakub koolitusprogramme õpetajatele ja lapsevanematele, töötab välja koolitusmaterjale ning toetab laste teaduslaagrite läbiviimist.

Rohkem infot: http://www.fondsasni.lv/

MTÜ Partnerlus, Eesti

Partnerlus MTÜ on loodud aastal 2002 eesmärgiga toetada Kagu-Eesti sotsiaalset arengut. Ühingu tegevuseks on sotsiaalprojektide ellu viimine, koolitused täiskasvanutele ning tugitegevused töötutele. Läbivateks teemadeks MTÜ tegevustes on: maaelu, kaasamine, tööturg ja sotsiaalselt vähem võimekate toetamine ja innovaatiliste ideede „maaletoomine“. MTÜ on teinud koostööd kõigi kolme Kagu-Eesti omavalitsustega ja omab pikaajalist projektide juhtimise kogemust. MTÜ Partnerlus tuntumad projektid on „Töö tugiteenus Kagu-Eestis“ ning „Maale elama“. Projekti koordineerib Eesti poolel Astrid Org, kes on erialalt vene keele õpetaja, läbinud mitmeid pedagoogikaalaseid täiendkoolitusi, töötanud 4 aastat koolijuhina ning omab andragoogi kutset.

Rohkem infot: www.partnerlus.ee Kontakt: Astrid Org; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; 5283552

Projekti tegevustesse Eestis on kaasatud Rõuge Põhikooli ja Parksepa Keskkooli algklassid. 

Viimati muudetud Esmaspäev, 21 September 2015 14:27