• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Töökuulutused

  Töökuulutused

  Haridustehnoloog, pikapäevarühma õpetaja, kokk Loe edasi
 • Lõpuaktused 2018

  Lõpuaktused 2018

  9.klass 21.juunil kell 15.00 12.klass 22.juunil kell 15.00 Loe edasi
 • Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vestlused toimuvad 7.–11. mail 2018 Loe edasi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kooli hoolekogu koosolek 29. veebruaril 2012

Päevakord:

1. Kooli eelarvest - õpetajatel puudub täpne ülevaade, kui palju raha ja milliseid vahendeid kulub uue õppekava täitmiseks. Sel õppeaastal on soetatud koolile juurde viis komplekti suuski, rohkemaks aga raha ei jätku hetkel.

Otsustati: kuulata direktori informatsiooni antud teemal ja vajadusel pöörduda Võru vallavalitsuse poole lisavahendite soetamiseks.

2. Kehalise kasvatuse tundidest.
Suusaveerandil otsustab õpetaja, kas tund toimub väljas või sees. Kui külmakraadid hommikul jätavad kahtluse, tuleb kaasa võtta nii sise- kui välisriided.

Otsus: õpetaja otsustab, kas tund toimub väljas või minnakse saali.

3. Õpetajate streik – toimub 7. - 9. märtsil. Hoolekogu toetab direktori pöördumist lapsevanemate poole kooli kodulehel.

Otsus: toetada õpetajate streiki ja koolijuhi pöördumist läbi kooli kodulehe, et lapsevanemad oma lapsi nimetatud päevadel kooli ei saadaks.

4. Põhjuseta puudumiste osas teha kodukorras muudatused. Direktor saadab hoolekogu liikmetele ülevaatamiseks ning parandusettepanekute tegemiseks praegu kehtiva kodukorra.

Otsus: vaadata üle kooli kodukord ja vajadusel viia sisse muudatused põhjuseta puudumiste osas. Õpilased ja nende vanemad peavad vastutama põhjuseta puuudumiste eest.

Hoolekogu teeb ettepaneku lapsevanematele, et kasutuseta jäänud spordivarustus (eriti suusad, kepid, saapad) võimalusel annetada koolile.