• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 15. juunil 2010.a.

Päevakord:

1. Arengukava tegevuskava
Otsustati:  arengukava tegevuskava vastu võtta

2. Kolme valla ühendamisega seotud temaatika
Hoolekogu liikmetel end kurssi viia direktori poolt saadetud dokumentidega antud teema kohta.

3. Kooli sisehindamise aruanne
Direktor saadab hoolekoguliikmetele tutvumiseks nõuniku kommentaaridega dokumendi.

4. Muud küsimused
Taimar Timmi avaldus

5. Transpordiküsimused
Ettepanek bussiringi laiendamiseks.