Prindi see lehekülg

Kooli hoolekogu koosolek 11. novembril 2009.a.

  1. Arengukava – visioon, missioon
    Otsustati : tutvuda hoolekogu liikmetel kooli arengukavaga ja mõelda koos koolirahvaga kooli visiooni ja missiooni kaasajastamist ja vajadusel arengukavasse paranduse sisseviimist 
  2. Kooli moto
    Otsustati: kooli moto leida 
  3. Kokkusaamine VKHK-ga
    Otsustati: jätkata koostööd VKHK ning Parksepa KK vahel.