• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • 1

Kooli hoolekogu koosolek 28.augustil 2009.a.

Koosoleku päevakord:

 1. Uue kooliaasta alustamine
  Otsustati: Klassijuhatajate ja infojuhiga arutada võimalusest õpilase puudumisel koolist informeerida lapsevanemaid e-maili kaudu
 2. 2008/09 õppeaasta tulemused
  Otsustati: Koostöös matemaatika ja eesti keele aineõpetajatega analüüsida ning teha korrektuurid, seoses madalate riigieksamitulemustega nendes õppeainetes.
 3. Läbirääkimistulemused Võrumaa Kutsehariduskeskusega
  Otsustati: Läbi arutada ja ühtsustada nõudmised  Parksepa Keskkooli ainekomisjonide  ja Võrumaa KHK õppetooli esindajate vahel.
 4. Uuel õppeaastal toimuvad muutused
  Otsustati: Uued õpetajad: Raul Kell – poiste tööõpetus; Tiina Suumann – kunstiõpetus