• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Lõpuaktused 2019

  Lõpuaktused 2019

  9.klass 20.juunil kell 15.00 12.klass 21.juunil kell 15.00 Loe edasi
 • Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vestlused toimuvad 9.-17.05.2019 Loe edasi
 • Eelkooli algus

  Eelkooli algus

  17. aprill 2019 kell 13.20 Loe edasi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kooli hoolekogu koosolek 16.oktoobril 2008.a.

Parksepa Keskkooli hoolekogu protokoll nr. 1             16.10.2008.a.

Päevakord:
 1. Kokkuvõte riigieksamitest.
  Otsustati :
  1) kooli riigieksamite tulemused riputada kooli veebilehele ja rohkem lahtiseletatult
 2. Esinemine vallavolikoguistungil.
  Otsustati:
  1) koolijuhi ettekanne vallavolikogul riputada veebilehele , lisada probleemid , mis vajavad valgustamist
  2) antud ettekanne esitada ka kooli lastevanemate üldkoosolekul
 3. Kooli renoveerimisest
  Otsustati:
  1) koolil läbi veebilehe informeerida nii õpilasi kui lapsevanemaid tehtavatest töödest ja remonditavate ruumide programmist koolimajas (et lapsed ja vanemad teaksid , kus toimub remont ja et oleks tagatud laste ja koolirahva turvalisus)
   
 4. Kooli hoolekogu liikmetest
  Otsustati:
  Koolirahval teha selgitustööd ja leida hoolekogu lahkunud liikmete asemele uute kandidaatide valik , kellega üldkoosoleku ette minna.
 5. Lastevanemate üldkoosolekust.
  Otsustati:
  1) Nõustuda kooli poolt pakutud päevakorraga.

  Lastevanemate üldkoosoleku päevakord:
  1. Hariduse arengust Võru vallas
     ettekandja  pr. Siiri Konksi – valla hariduse- , kultuuri- ,spordi- ja noorsootöö peaspetsialist
  2. Hoolekogu tööst möödunud õppeaastal - ettekandja  hoolekogu esimees  Taimar  Timmi
  3. Kooli eelmise õppeaasta tulemused - ettekandja kooli direktor
  4. Hoolekogu valimistest - kooli direktor