Prindi see lehekülg

Kooli hoolekogu koosolek 01.juulil 2008.a.

Parksepa Keskkooli hoolekogu protokoll 01.07.2008.a.

Osalesid: Taimar Timmi, Tarmo Jõgeva, Heli Maaslieb, Triinu Soosaar, Esta Varik, Helje Jaarma .

Kutsutud : Ilmar Kesselmann

Päevakord:

  1. Sisehindamise kokkuvõte.
  2. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite tulemustest.
  3. Kooli renoveerimisest.


Otsused:

  1. Sisehindamise läbiviimine kiita heaks . Kokkuvõtte lõplik analüüs kuulata ära sügisel.
  2. Põhikooli ja gümnaasiumi tulemuste analüüs kuulata septembri hoolekogu koosolekul.
  3. Kuulati ära direktori info kooli renoveerimisest. Kiita heaks renoveerimise kava . Kõikidel koolis töötavatel ja õppivatel inimestel olla eriti heatahtlik ja osavõtlik , sest kooli renoveerimine toimub õppetöö ajal. Igasugune töö õppetöö ajal segab , kuid tööde maht on nii suur , et me peame kaks asja- õppimise ja kooli renoveerimise teostama samaaegselt.


Juhataja                                                                  Protokollija

Taimar Timmi                                                         Triinu Soosaar