• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 25.oktoober 2007.a.

Päevakord:
1.Uutest 10-st klassidest esimese perioodi lõpus.
2.Gümnaasiumi lõpetamisest kevadel 2007.a.
3.Kooli arengukavast uueks 2008-2010 aastateks.

Otsused:
1.Uute 10-te klasside laste ja nende vanematega sõlmida koostöökokkulepped (nende lastega , kel olid probleemid käitumisega või kes lõpetasid kooli ,,2 ,, -ga )
2.Lisada arengukavasse kooli osalemine tervistedendavate koolide pilootkoolide osas.
3.Lastevanemate üldkoosolek viia läbi 13.novembril 2007 .a . algusega 17.45.
Hoolekogu aruande koosolekul esitab hoolekogu esimees.