Kooli hoolekogu koosolek 04.02.2015

Parksepa Keskkooli hoolekogu protokoll 04.02.2015 Reg nr 1-6/1

Koosolekul meili teel osalesid: Tarmo Jõgeva, Triinu Kärbla, Helle Liloson, Esta Varik, Maidu Laht, Liis Aniott , Tarmo Timmi

Ei osalenud: Sander Soikka, Inge Viimsalu

Päevakord:

  • Kooli põhimääruse parandusettepanekutest
  • Hoolekogu liikmed said meili teel kooli õppenõukogu poolt kinnitatud parandusettepanekud kooli põhimäärusesse ja liikmetelt paluti arvamust antud dokumendi osas.

Otsus: nõustuda kooli põhimääruse parandusettepanekutega, mis olid kinnitataud kooli õppenõukogu poolt 26.01.2015.a.

KOOSOLEKU JUHATAJA: Tarmo Jõgeva 

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA: Triinu Kärbla