Gümnaasiumi füüsika lõpueksami konsultatsiooniajad

  • 1.juuni kell 11.10
  • 2.juuni kell 9.00
  • 3.juuni kell 9.00
  • 6.juuni kell 9.00
  • 7.juuni kokkuleppel

Kui tekib vajadus saada juhtnööre varem, võib pöörduda minu poole 23.05 ja 24.05 pärast kella 12.10.

Füüsikaõpetaja Kalju Haabmets

Üritused