Inglise keele järelvastamine

  • 8. juuni - 8.15 - 10.00
  • 12.juuni - 8.15 - 12.00
  • 13.juuni - 8-15 - 9.45
  • 19.juuni - 11.00 - 13.20
  • 20.juuni - 8.15 - 9.15
  • 22.juuni - 8.15 - 10.15

õpetaja Valentina Hmeljuk

Üritused