Koosoleku protokoll 02.09.2015 nr.1

PARKSEPA KESKKOOLI ÕPILASESINDUSE KOOSOLEK
PROTOKOLL

02.09.2015 nr 1

Algus ja lõpp: 9.00 – 9.10; 9.55-10.05

Kohalviibijad: Nele Jõgeva 5a, Hannabel Muuk-Adrat 5a, Hellika Otsar 6, Kerli Tasso 6, Maryleen Karise 7, Teele Lumi 8, Kärol Samoson 8, Ethel Moks 9, Kristiina Kaili Timmi 10a, Ain Mägise 10a, Sirle Kivi 10b, Hanna- Liisa Raag 10b, Kristin Saua 11, Jandra Hektor 12a, Sander Soikka 12b, Maarja Lepind 12b.
Puudujad: 0

Koosoleku juhataja: Airi Pütsep

Päevakord:

1. Tutvustusring
2. Uue õppeaasta mõtted, plaanid
3. Juhatuse valimine

Kohalolijad olid ühehäälselt nõus, et presidendida jätkab Sander Soikka. Uue asepresidendi kohale oli kaks kandidaati- Maarja Lepind ja Kristin Saua. Valituks osutus kõikide kohalolijate nõusolekul Maarja Lepind. Kristin Saua avaldas soovi olla sekretär.

Uue juhatuse koosseis:
president-Sander Soikka 12b
asepresident Maarja Lepind-12b
sekretär- Kristin Saua 11.klass