Koosoleku protokoll 08.09.2015 nr.2

Päevakord:

  1. Õpilasesinduse stend

  2. Õpilasesinduse ruumi kujundamine

  3. Spordinädal

 

  1. Õpilasesinduse stend. Arutati, mida stendile panna. Variandid olid: iga liige laseb oma klassil enda kohta iseloomustuse kirjutada.

Otsustati: kõik õpilasesinduse liikmed toovad järgmiseks nädalaks Airi kätte endast pildi.

  1. Õpilasesinduse ruumi kujundamine. Arutati, kuidas ÕE ruumi kujundada.

  2. Spordinädal. Arutati, kas spordinädalal teevad algklassi õpilased vanemate õpilastele võistlusi või vastupidi. Otsusele ei jõutud.