Koosoleku protokoll 15.09.2015 nr.3

Päevakord:

  1. ÕE ühispilt

  2. Kooli sünnipäev

  3. Kook

  4. Spordipäev

 

  1. ÕE ühispilt. Arutati, kas teha ühispilt. Otsustati: kõik olid nõus ühispildiga.

  2. Kooli sünnipäev. Otsustati: Iga klass otsib kooli sünnipäevaks omal valikul ühe laulu noodikirja, piisab ühest reast. Lisaks, kooli sünnipäeva hommikul jaotavad Kärol Samson, Teele Lumi ja Geir-Melany Andrejev kooli peaukse juures koolirahvale kommi.

  3. Sünnipäevatort Arutati, kas Õpilasesindus teeb kooli sünnipäeva puhul tordi. Kärol Samson, Geir-Melany Andrejev, Kristi Toom, Sirle Kivi, Crisli Vallik ja Ethel Moks olid nõus kooki valmistama.

  4. Spordipäev. Otsustati: Spordipäeval aktiivse osalemise eest saavad kõik klassid 12 punkti.