Kooli hoolekogu koosolek 22.novembril 2007.a

Päevakord:
1.Kooli uuest arengukavast.
2.Kooli renoveerimisest.

Otsused:
1.Esitada kooli arengukava projekt läbivaatamiseks Võru Vallavalitsusele.
2.Toetada kooli suurrenoveerimist projektist KATA: