Töövihikud

1 .- 6. klasside õpilased saavad töövihikud 1. septembril klassijuhataja käest.

7. - 9. klasside õpilasi ootab raamatukogu juhataja töövihikute järgi 30.-31.augustil 9.00-13.00. Põhikooli õpilastele on töövihikud tasuta.

Gümnasistidel kõigis õppeainetes töövihikuid pole. Aineõpetaja annab töövihikud õppetöö käigus ja arve väljastab raamatupidaja.