10.klassi õpilaskandidaatidele


2017/2018 õa 10.klassid on komplekteeritud! Kõik õpilased on saanud meilile teate, kui on õpilasi, kes pole vastust saanud, siis võta ühendust õppealajuhatajaga!

Dokumendid (põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega, sünnitunnistuse koopia, pilt õpilaspiletile ja tervisekaart) tuua kooli sekretäri kätte 22.-30.juuni kell 9.00-15.00.