Prindi see lehekülg

Kasulikud lingid ja artiklid logopeedi töös

Kasulikud lingid:

1.Eesti Logopeedide Ühing
2.Eesti Eripedagoogide Liit
3.Koolielu
4.Haridusministeerium
5.Tartu Ülikooli Õppekava Arenduskeskus
6.Eesti Lugemisühing
7.Kliinik.ee - Logopeed annab nõu

 Artiklid:


1. Aktiivsus-ja tähelepanuhäirega laps ja tema perekond 
2.Hariduslike erivajadustega laps tavakoolis
3.L.Pakosta - Väike mees läheb kooli
4.K.Sõer - Kuidas aidata kaasa lapse kõne arengule?
5.E.Mere - Mina õpin omamoodi – Düsleksiast
6.K.Kivisalu - Kuidas keel käib?

 Publikatsioonid

1.VÄIKELAPSE KÕNE, KEELE JA TUNNETUSTEGEVUSE ARENG  - Kirjastus Ilo
2.Koolieelik – Pere ja Kodu eriväljaanne
3.Eripedagoogika kogumikud
4.Erivajadustega lapse ja noore toetamise võimalusi hariduse omandamisel  - Riiklik Eksami- ja kvalifikatsioonikeskus, 2007